هواشناسی - وضعیت آب و هوای کشور در هفتمین روز سال جدید

24
فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان‌، گلستان، ارتفاعات شرقی البرز و هرمزگان می‌باشد و بتدریج از کشور خارج می‌شود.
Milad
Milad 661 دنبال کننده