• 561

    آموزش انتخاب شهر و رشته و دانشگاه در انتخاب رشته (توسط دکتر علیرضا افشار)

    در این جلسه به انتخاب شهر و رشته و دانشگاه و با توجه به محدودیت ها کدام فاکتور بیشتر برای ما اهمیت دارد توسط استاد افشار پرداخته میشود


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی