• 138

    شفافیت خوب است اما نه برای ما!

    طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی قوای سه گانه موظف هستند حقوق و مزایای کارمندان خود را در سامانه شفافیت حقوق و مزایا ثبت کنند. تاسف بار آنکه با گذشت بیش از ۲.۵ سال از الزام قانونی، ۹۹ درصد شهرداری‌ها، ۵۷ درصد دستگاه‌های دولتی و هیچ کدام از دستگاه‌های قوه قضائیه حتی یک فیش حقوقی هم در این سامانه ثبت نکرده‌اند!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی