• 677

    دویدن روی آب توسط مارمولک باسیلیسک

    توانایی راه رفتن و دویدن روی آب شاید برای انسان، افسانه‌ای باشد خاک‌خورده؛ اما برای مارمولک باسیلیسک یک رفتار روزمره است.

    26 شهریور 1398 حیوانات
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی