• 512

    طراحي سوله در Solidworks - پارت 1

    آموزش مختصر طراحي سوله در برنامه سوليد ورک. پارت 1: ساخت ستون ساخت تير فلنج و صفحه ستون سوراخ کاري


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی