هواشناسی - سامانه بارشی جدید امروز از سمت شمال‌غرب وارد کشور می‌شود

46
به گزارش سازمان هواشناسی سامانه بارشی جدید سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه در نواحی غربی و شمالی کشور شدت دارد.
Milad
Milad 675 دنبال کننده