چرا بعضی ها از ازدواجشان ناراضی هستند؟

128
بعضی ازاقایون و خانمها از ازدواجشون کمی ناراضی هستن وقتی علت رو برسی می کنیم میبینیم که اکثرشون فکر می کنن طرف مقابلشون اون کسی نیست که باید باهاش زیر یه سقف میرفتن وشروع می کنن به.....