• 883

    رباتی که خودرو پارک می کند

    به تازگی رباتی ساخته شده که می تواند خودروی کاروان را پارک کند. این ربات Valet RVR Trailerنامیده می شود و فقط کافی است کاربر آن را به کاروان خود متصل کند. ربات مذکور مجهز به یک کنترل از راه دور است و می تواند ۳۶۰ درجه بچرخد. همچنین می تواند روی خاک و چمن حرکت کند. ربات مذکور مجهز به یک باتری قابل شارژ است.

    2 اردیبهشت 1397 علم تکنولوژی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی