شلوغ ترین خط مترو

16
بر اساس آمارهای تردد، متروی تهران امسال ۲۲۱ میلیون مسافر داشته که نشان از افزایش مسافر دارد.
Milad Beiki
Milad Beiki 376 دنبال کننده