• 149

    انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

    پس از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 وضعیت علمی داوطلبان مشخص شده و امکان شرکت در انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی 98 برای داوطلبان مجاز فراهم می شود . در این صفحه به بررسی ویدیویی انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی 98 می پردازیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی