• 301

    کلاه ایمنی بازیافتی!

    بازیافت یکی از مهمترین پروسه ها در تولید کالاهای مصرفی است که توجه به آن می تواند اهمیت بالایی در بهبهود شرایط محیط زیست داشته باشد. از این رو زمانی که یک کالا با احترام به استانداردهای بازیافت تولید می شود، کمپانی مربوطه روی این ویژگی مانور خاصی می دهد تا نظر بازار را بیشتر به سمت خود جلب کند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی