جلسه 31 فیزیک دوازدهم-مساحت زیر نمودار سرعت زمان 1- مدرس محمد پوررضا

217
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "مساحت زیر نمودار سرعت زمان 1" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده