فیلم فصل نهم ریاضی هفتم

360
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل نهم ریاضی هفتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده