سید حمیدرضا عظیمی: دیجیتال مارکتینگ ساده است

477
سید حمیدرضا عظیمی در این برنامه تلویزیونی که از شبکه 3 سیما پخش شده است، به اصول دیجیتال مارکتینگ و سهولت موفقیت در این فضا به شرط توجه به نکات آن می پرازد.
https://hamidazimi.ir