مدیریت کارتابل و لیست ها

266
محتوای ویدیو:
– نحوه ی چیدمان کارتابل
– مدیریت چینش لیست ها
– انواع جستجو در لیست ها
https://sarevcrm.com
SarvCRM
SarvCRM 0 دنبال کننده