• 260

    آموزش حسابداری از پایه- بایگانی حسابداری

    آموزش حسابداری از پایه- بایگانی حسابداری نکات ظریفی در حسابداری وجود دارد که حرفه ای یا غیر حرفه ای بودن حسابدار ، در یک نظر قضاوت می شود . یکی از این موارد بایگانی اسناد حسابداری است . آیا شما در این مورد حرفه ای هستید ؟! دانش خود را در این فیلم مقایسه کنید .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی