فیلم فصل اول ریاضی یازدهم تجربی

334
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل اول ریاضی یازدهم تجربی آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی یازدهم تجربی در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده