جلسه 21 فیزیک نظام قدیم - چگالی 12 تست ریاضی خ 92 - مدرس محمد پوررضا

157
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "چگالی 12 تست ریاضی خ 92" در فیزیک نظام قدیم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده