بیولوژی باورها دکتر بروس لیپتون (قدرت درون)

803
این کارگاه تصویری فوق العاده از بروس لیپتون راه جدیدی را به سوی موفقیت در زندگی به شما آموزش خواهد داد این دانشمند قرن در مورد ضمیر ناخودآگاه و باور های ما توضیح می دهد. این سمینار به مدت 150 دقیقه را میتوانید از سایت قدرت درون که دارای بزرگترین مجموعه محصولات در زمینه موفقیت فردی و روانشناسی در ایران می باشد تهیه کنید.
https://powerinside.ir/
powerinside
powerinside 0 دنبال کننده