• 172

    جاده ابریشم 1

    مستند جاده ابریشم - 1980 The Silk Road - ق 1 - سفری است در طول تاریخی تجاری بین شرق و غرب با نگاهی برمیراث فرهنگی درتمدن های متنوع آسیایی و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگها و نوع زندگی مردم در طول این جاده - ( صدای استادان دوبله ، پرویز بهرام ، احمد رسول زاده ) - Gap.im/nama66


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی