داغترین‌ها: #انتخابات

فعالسازی چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی به کمک سابلیمینال چاکرای سوم

447
https://www.sublimiran.com/product/manipura-chakra/
استفاده از قدرت سابلیمینال ( ضمیر ناخودآگاه ) شامل برترین عبارات تاکیدی برای متعادل سازی این چاکرای شبکه خورشیدی + فرکانس بهینه و مطمئن برای متعادل سازی آن