وضوح بالای تصاویر ارسالی از مریخ - ژورونگ

1
وضوح بالای تصاویر ارسالی از مریخ نورد چینی «ژورونگ»
Milad Beiki
Milad Beiki 279 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.