مجموعه افکت صوتی برای تریلر فیلم Cinematic Trailer Designed 2

1
مجموعه افکت صوتی برای تریلر فیلم Cinematic Trailer Designed 2 از سیجی کوک: https://cgkok.com/cg/cinematic-trailer-designed/
cgkok
cgkok 0 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.