• 83

    than یا than i am

    در این ویدئو توضیح داده ایم هنگام مکالمه انگلیسی چه موقع از than me و چه موقع از than i am باید استفاده کنید.استفاده از این دو عبارت بستگی به موقعیت دارد یعنی آیا در موقعیت رسمی قرار دارید یا یک موقعیت محاوره ای .با مشاهده ی این ویدئو این مشکل برای شما زبان آموز عزیز رفع خواهد شد. آموزش زبان کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی