بازگشت مجدد قرنطینه سراسری به انگلیس

88
مرحله دوم قرنطینه سراسری در انگلیس به دلیل افزایش شمار مبتلایان به کرونا به مرحله اجرا در خواهد آمد.
Milad
Milad 419 دنبال کننده