سمپاشی ساختمان

505
سمپاشی کاسپین از تمام مسئولین و هموطنان محترم خواهشمند است به هیچ وجه ممکن به استفاده شخصی از هیچ نوع آفت کشی مبادرت نورزند و با مشورت شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی و متخصصین این امر که دارای مدرک حشره شناسی پزشکی هستند اقدام به کنترل آفات کنند. سمپاشی ساختمان | سمپاشی منازل | سمپاشی منزل | خدمات سمپاشی | سمپاشی منازل تهران