• 109

    گفت و گو با متخصصان چین

    در دو هفته گذشته شیوع سریع کروناویروس جدید در ایران توجه و نگرانی سراسر جهان را به دنبال داشته است، با این حال گروه 5 نفری متخصصان داوطلب صلیب سرخ چین وارد ایران شده و با استفاده از تجربیات چین در مبارزه با کرونا به ایران کمک می کند. پیش از ظهر 17 اسفند متخصصان چین با رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفت و گو کردند


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی