مستتند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج مجید داوودی راسخ

204
مستتند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج مجید داوودی راسخ
فرمانده گردان قمر بنی هاشم (ع) و گردان حضرت زهرا (س) از لشکر 10 سیدالشهدا (ع)
ولادت: 13 اردیبهشت ماه 1343 (قرچک - ورامین)
شهادت: 15 تیر ماه 1363 (مائوت - عراق)
آرامگاه: قطعه 29، ردیف 2، شماره 7 (بهشت زهرا (س) تهران)