در چه مواقعی می بایست از عبارت "had better" استفاده کرد؟

203
و اصلا به چه معناست؟!
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده