لحظه ی واژگونی پژو پارس و غلت خوردنش! که راننده و سرنشین های زیر 18 سال داشته! یک فوتی و دو مصدوم! (همدان،لالجین)

275
لحظه ی واژگونی پژو پارس و غلت خوردنش!
که راننده و سرنشین های زیر 18 سال داشته!
یک فوتی و دو مصدوم! (همدان،لالجین)
rahimparsa
rahimparsa 0 دنبال کننده