آشنایی با سابلیمینال تغییر رنگ چشم ( قسمت دوم)

20
https://www.sublimiran.com/
https://www.instagram.com/sublimiran/
آشنایی بیشتر با سابلیمینال های تغییر رنگ چشم(حتما قسمت اول رو ببینید)
برای انواع رنگ های متداول چشم ، آلبوم موجود می باشد.
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.