• 158

    دوبله مدرسه اسکرام: چرا هدف اسپرینت مهم است؟ ( مدرسه اسکرام - آموزش اسکرام )

    در این ویدئو بلاگ آقای روبرت پیپر یکی از مدرسان رسمی جهانی اسکرام در مورد اهمیت هدف اسپرینت صحبت می کند. دوبله این ویدئو توسط مدرسه اسکرام انجام شده است. لینک وب سایت مدرسه اسکرام ( اسکرام . آموزش اسکرام . دوره اسکرام ) ScrumSchool.ir

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی