ایرانیان مقیم چین (4) ؛ شهری شبیه اصفهان

13
من امین شیران هستم؛ یک ایرانی ماجراجویی که عاشق زندگی کار و تحصیل در شهر نان جینگ هستم. از سال 2016 تا کنون حدود 4 سال در نان جینگ زندگی کرده ام.

نان جینگ هم مثل شهرم اصفهان؛ پایتخت قدیمی و شهر مشهور کشور چین است که تاریخ درخشان و تمدن انسانی غنی جذابیت خاصی به این شهر داده است. دید و بازدید و عبور از خیابانها و کوچه های باستانی شهر نان جینگ واقعا برای من جالب است. غذاهای محلی با ظاهر و طمع متنوع واقعا پنجره جدیدی برای آشنایی بیشتر من با شهر نان جینگ باز کرده است.
u_18873
u_18873 0 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.