پرستاری که هنوز فرزند نوزاد خود را ندیده

238
اشک‌های پرستار بیمارستان مسیح دانشوری که ۴۵ روز است پدر شده اما دخترش را ندیده.