علت درد بعد از جراحی بینی

141
معمولا بعد از عمل درد، سردرد، مشکلات تنفس با دهان و یا سفتی در نواحی اطراف بینی دیده می شود. استراحت در منزل بعد از عمل به شدت توصیه می شود. جهت تعیین وقت مشاوره و مراجعه به دکتر علی اکبر عطایی جراح بینی گوشتی خوب در تهران با شماره های ۰۲۱۸۸۷۷۳۳۵۸ و ۰۲۱۸۸۸۸۹۰۰۴ تماس بگیرید. همچنین برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه نمائید. http://drataei.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c/https://www.instagram.com/draliakbarataei/