• 237

    چون قیمتی برای خرما تعیین نشده، دست تعزیرات کوتاه است!

    صحبت عجیب از سوی سازمان تعزیزات حکومتی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی