ورزش و مشکلات بی تحرکی در قرنطینه

206
لایو مشترک دکتر سعید صفری متخصص بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد و دکتر فرید فروزین در خصوص ورزش و مشکلات بی تحرکی در قرنطینه. دکتر سعید صفری می توانند به بیماران عزیز در مدیریت و کنترل درد خدمات اختصاصی ارائه دهند. با شماره 09392117300 تماس حاصل نمایید و برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینستاگرام مراجعه نمایید. https://drsaeidsafari.com/ https://www.instagram.com/dr.saeid.safari/