• 122

    کارگاه آموزشی استراتژی راه اندازی و توسعه کسب و کار | علی خادم الرضا | قسمت اول

    کارگاه آموزشی استراتژی کسب و کار | چگونه کسب و کار موفق راه اندازی و توسعه دهیم؟ قسمت اول معرفی سابقه آموزشی و کاری از منظر کارآفرینی با نگاهی به موفقیت ها و شکست ها ( کیمیا فکر بزرگ ) . مدرس علی خادم الرضا | برگزاری در شرکت مدیر سبز شهریور 1391 ------ وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی