اهنگ کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده

131
اهنگ کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده
https://bamiseda.ir/?p=601
♫ ♫♫♫ ♫

باور کن همه جا شده با تو بهشت
یه چیزا رو نمیشه نوشت
تا یه روزی برسی بهش
یه چیزایی مث همین عشق
یه چیزایی مث همین عشق