برج خنک کننده سازآب

6
برج خنک کننده
برای خنک کاری وسرد کرد ن آب در فرآیند های بزرگ صنعتی برای دفع و کاهش گرمای تولید شده ی بیش از حد دستگاه های بزرگ تهویه مطبوع ، نیروگاه ها ، پالایشگاه های بزرگ و همچنین واحد های صنعتی دیگر به دستگاهی به نام برج خنک کننده نیاز می باشد
u_26670
u_26670 0 دنبال کننده