هواداران امیر کریمی
هواداران امیر کریمی

نگار کلهر - دانشجوی رشته هنر و هنرجوی گیتار استاد امیر کریمی. در این کانال ویدیوهای استاد و هنرجویان قرار میگیرد.