استاد معصومه تیموری
استاد معصومه تیموری

اولین بانوی سخنران انگیزشی ایران مدرس دوره های رمز و راز جذابیت زنان نویسنده بیش از 10 عنوان کتاب کارشناس صدا و سیما