رضاصاد
رضاصاد

من محمدرضا صادقی هستم و نام هنری من رضاصاد هست . تلاش دارم به هنرجوهای خودم بهترین های علم عکاسی رو یاد بدم.