دکلمه زیبای ریشه در خاک فریدون مشیری

35
دکلمه زیبا و احساسی استاد فریدون مشیری
negar
negar 3 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.