قلعه تاریخی خانیک (خانیکشاه)

723
روستای قدیم خانیک
شهرستان فردوس
استان خراسان جنوبی
khanik
khanik 0 دنبال کننده