بهترین زمان مصرف لبنیات برای لاغری

25
وقتی که برای لاغری به منابع مختلف مراجعه می‌شود مشاهده می‌کنیم که برای مثال در طب سنتی بر اساس طبع سرد و گرم یک زمان معرفی شده بر اساس تنظیم کالری یک زمان دیگر و بر اساس تنظیم هورمونی زمان دیگری می‌توانیم معرفی کنیم که پیشنهاد ما استفاده از سیستم تنظیم هورمونی هست که البته مهمترین موضوع در این مورد کاهش حداکثری میزان کربوهیدرات هاست.
باید گفت که ... ادامه این مطلب در سایت مستررژیم به آدرس : https://misterdiet.ir/slimming-is-with-us/