• 807

    خمره های قدیمی خانیک

    روستای قدیم خانیک شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی