معماری سنتی در بافت تاریخی خانیک

539
روستای قدیم خانیک(خانیکشاه)
شهرستان فردوس
استان خراسان جنوبی
khanik
khanik 0 دنبال کننده