• معماری سنتی در بافت تاریخی خانیک

    روستای قدیم خانیک(خانیکشاه) شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی