اسکریپت ریگ بندی آبجکت های ایزومتریک در افترافکت – Isometric Rigger

32
اسکریپت ریگ بندی آبجکت های ایزومتریک در افترافکت – Isometric Rigger از سیجی کوک: https://cgkok.com/cg/isometric-rigger/
cgkok
cgkok 0 دنبال کننده