• خانیک 13فروردین 1387

    نمایی از روستای قدیم خانیک و باغات م مزرعه قنات خانیک

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی